• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Atorka fra Solli (føll)Atorka er født på Solli Gård. Mor er Litla og far er Trur fra Wetsinghe.
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS